Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Öğrenmek istedikleriniz ile ilgili bizlerle iletişime geçin

Kuruluş ve Organizasyon Yapısı

KURULUŞ VE ORGANİZASYON YAPISI

Sermaye Piyasası Kurulunun 22.09.2006 tarihli bülteninde Denetim Yetkisi verilen SAMDEN A.Ş. KGK ( Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ) dan 25.02.2014 Sicil No. BDK/2014-080 Sayılı belge ile (KAYİK dahil ) faaliyet izni almıştır.    BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ İLE 

° Aracılık Faaliyetlerine Münhasır Olmak Üzere Bankalar ile Reasürans Şirketleri, 
° Aracı Kurumlar
° Portföy Yönetim Şirketleri
° Yatırım Fonları
° Emeklilik Yatırım Fonları
° Yatırım Ortaklıkları
° Konut Finansman Fonları
° AB Hibe Projeleri
° Varlık Finansman Fonu
° İpotek Finansman Kuruluşları
° Hisse Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında veya Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem  Gören Anonim Ortaklıklar
° Hisse Senetleri Halka Arz Edilmiş Olan ve Arz Edilmiş Sayılan Ortaklıklar
° Kanunla Düzenlenmiş ve Anonim Şirket Olarak Faaliyette Bulunan Borsalar,  

Teşkilatlanmış   

° Halka Arz Amacı ile SPK Başvuruları, Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye Durumunda Bulunan İşletmelerin Finansal Tablolarının Denetimi

° Finansal Tablolarını Üyelerine yada Kamuoyuna Açıklamak İsteyen;

° Belediyeler
               ° Belediyelere Bağlı İştirakler 
               ° Kamu İktisadi İşletmeleri ile Tarım Satış Kooperatif Birlikleri   ° Kalkınma Ajansları, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakıfları,  
               ° Özel Bağımsız Denetim isteyen Sermaye Şirketlerinin Denetimi işlemlerini yapar.  
SAMDEN AŞ. olarak verilen bağımsız denetim hizmetleri; 
4 Sorumlu Denetçi ( Kayik Dahil ) , 1 Sorumlu Denetçi ( Kayik Hariç ) , 10 Denetçi 1 Denetçi Yardımcısı ve 1 asistandan oluşan 17 kişilik kadro ile verilmektedir.   SAMDEN’ in kuruluş yapısı içinde 7 ‘ si ortak olmak üzere 14 SMMM ve 1 YMM mevcut olup, SMMM ortakların 8 ‘inin hem KGK hem de SPK ‘ dan + ve 15 i ise KGK ‘ dan Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir. SMMM ortakların 2’ sinin KGK’ dan Bağımsız Denetçi Lisansı Mevcuttur, YMM ortaklardan 1’ i KGK ‘dan Bağımsız Denetçi Lisansına sahiptir. YMM ortaklardan 1’ i KGK’ ya başvurusunu yapmış dosyası inceleme aşamasındadır. Özetle SAMDEN ortaklarının 6 sının hem SPK’ dan hem de KGK dan Diğer ortakların ise KGK’ dan yetkileri mevcuttur.   İş etiği ve İş ahlakına yönelik ilke ve esaslar SAMDEN’ in tüm ortakları ve elemanları tarafından benimsenmiştir. Sürekli meslek içi eğitim vaz geçilmez ilkeleri arasındadır.