Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (örneğin, halka açık şirket finansal tabloları için Kurulca belirlenmiş veya kabul edilmiş finansal raporlama standartlarına) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

SAMDEN Samson Bağımsız Denetim AŞ. müşterilerine; defter kayıtlarının Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) ve finansal tablolarının Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS ) uygunluğunun raporlanması, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında; İÇ KONTROL, BAĞIMSIZ DENETİM, ÖZEL DENETİM, FAALİYET DENETİMİ, UYGUNLUK DENETİMİ VE İŞLEM DENETİMİ konularında hizmet vermektedir.

Bağımsız denetim hizmetleri kapsamında yaptığımız çalışmalarımız, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacı olan doğru, tarafsız ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS/UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tabloların denetiminin yapılmasıdır. Şirketimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu hizmetleri en iyi şekilde karşılamaya hazırdır.

Bağımsız denetim hizmetleri kapsamında yaptığımız çalışmalarımız, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyacı olan doğru, tarafsız ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS/UFRS) uygun olarak hazırlanan finansal tabloların denetiminin yapılmasıdır. Şirketimiz, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bu hizmetleri en iyi şekilde karşılamaya hazırdır.

  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu denetimine tabi işletmelerde (KAYİK Dahil);

   - KGK tarafından yayınlanmış BDS (Bağımsız Denetim Standartları)' ler ve yürürlükteki TMS'ler çerçevesinde KAYİK'ler dahil denetime dahil şirketlerin dönem sonu ve ara dönem finansal tablolarının TFRS ve UFRS' ye uygunluklarının denetimi.
   - KGK denetimine tabi şirketlerin faaliyet raporlarının denetimi.
   - Nakit akış ve nakit akım tablolarının denetimi.
   - Öz Sermaye değişim tablolarının denetimi.

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabi işletmelerde ; 


   - Yıl sonlarında ve ara dönemde denetim, 
   - Halka Açılma ve Menkul Kıymet İhraçlarında özel bağımsız denetim çalışmaları, 
   - Halka açık şirketlere danışmanlık hizmetleri,

 

  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu denetimine tabi işletmelerde; 


   - Bağımsız Dış Denetim, 
   - Enerji Piyasası Mevzuatı danışmanlığı, 
   - Elektrik ve Doğal Gaz piyasasında faaliyet göstermek isteyen işletmelere kuruluş ve lisans alım danışmanlığı,

 

  Şirketlerin Yabancı Ortak ve Kredi Arayış Çabalarında; 


   - Bağımsız Dış Denetim, 
   - Özel Amaçlı İncelemeler, 
   - Due Diligence ( Durum Tespit Süreci) , 
   - Şirketlerin Mali Tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS/UFRS) Uygun Şekilde Yeniden Düzenlenmesi,