Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

  • Muhasebe Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde şirket yöneticileri, personellerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanabilmeleri amacıyla, şirketlerinin varlığını devam ettirirken yasal olarak yerine getirilmesi gereken görevler ve sorumluluklar için muhasebe ve mali isler konularında dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Bu hizmetleri müşterilerimize sunarken yaklaşımımız, esnek bir yapıda müşterilerimiz ile tam bir işbirliği içerisinde çalışarak onların değişen ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin sağlanmasıdır.

Muhasebe (outsourcing) hizmetimizin ana başlıkları,

  · İşletmelerin muhasebe sisteminin kurulması,

  · Kurulu muhasebe sistemlerinin revizyonu,

  · İşletmelerin proforma bütçesinin hazırlanması,

  · Sermaye artırma ve azaltma raporlarının hazırlanması,

  · Banka ve diğer yatırım kuruluşlarına mali analiz ve yatırım fizibilite raporu hazırlanması,

-   Alış, Gider ve Satış faturaları ile şirket faaliyetlerine ilişkin Kasa, Banka ve Cari Hesap hareketlerinin muhasebe sistemine girilmesi, 

-    Kasa, banka, müşteri ve satıcı hesap mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun test edilmesi, 
    Aylık, üçer aylık ve yıllık olmak üzere dönem sonu kapanışlarının yapılması ve firmaların tek düzen hesap planına uygun mali     tablolarının hazırlanması (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vb.),  
-     Sabit kıymetlere yönelik hizmetler
-     Muhasebe kayıtları ve beyannamelerin kontrolü
-     Aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere tüm vergi beyannamelerinin (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi (Stopaj), KDV, Damga Vergisi,     Geçici Kurumlar Vergisi) hazırlanması, tahakkuklarının alınması, 
-     Merkez, işyeri ve/veya şubeye ilişkin Vergi Daireleri, SSK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması, sicil numarası      alınması, 
-     Uluslararası finansal raporlama standartlarına (IFRS) uygun raporlama
-     Kısa süreli eleman temini ile muhasebe desteği.

 · İşletmenin genel durumu ve finansal sonuçlarını inceleyerek, karlılık ve verimlilik ile finansal risklerin raporlanması hizmetlerini sunmakta ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Türk Ticaret Kanunu ile Vergi Mevzuatı uygulamalarının uyumlaştırılması konusunda müşavirlik hizmeti vermekteyiz.