İnsan Kaynakları Hizmetleri

  1. İş başvurularının değerlendirilmesi

  2. Firmaların ihtiyaç duydukları yönetici ve personelin sınavı ve seçimi

  3. Yeni işe alınan personelin oryantasyon eğitimi

  4. Çalışan personelin hizmet içi eğitimi