Eğitim Hizmetleri

Globalleşmenin finans dünyası üzerinde yarattığı değişim ve varlığını gün geçtikçe daha fazla hissettiğimiz küresel rekabet ortamı muhasebe ve denetim mesleğinde de, gerek uluslararası gerekse yerel ölçekte yeni düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Ülkeler arasında ortak muhasebe ve denetim kriterleri oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen kanun değişiklikleri, meslek mensuplarının her zaman en güncel bilgiyi edinmesini ve uluslararası uygulamaları takip etmesini zorunlu kılmaktadır. Bu zorlu koşulların varlığı, Özellikle muhasebe, denetim, finans vb. sektörlerde çalışanların hayatın her anında “Öğrenen Birey” olmasını gerektirmektedir.

Özellikle Türkiye'de, kısa vadelerde sıklıkla değişen kanunları takip etmenin ve yeni uygulamaları öğrenmenin getirdiği zorluklar, meslek mensuplarının profesyonel uygulamacılardan yardım almasını gerekli kılmaktadır. Eskiye oranla işbaşı eğitimin çalışanların mesleki gelişimi açısından yetersiz kalması ve karşılaşılan sorunlara hızlı ve sağlıklı çözümler bulma gerekliliği de, dış eğitimlerin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Tüm bunların ışığında artık çalışanlarının mesleki gelişimine firmaların daha fazla önem göstermesi gerekmektedir. Bu durumda da “doğru kişilere, doğru eğitimlerin, doğru kurumlarca” verilmesi için firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarına büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.

Her biri en az 25 senedir her sektörden sayısız müşteri ile çalışan ve elde ettiği bilgi birikimini güncel değişikliklerle harman ederek sizlere sunma amacını güden kararlı ortaklardan oluşturmuş bulunduğumuz şirketimiz, sağlıklı bir muhasebe sistemine sahip ve her tür denetime hazır olabilmenin baş şartının firmada çalışan personelin teknik yeterliliğine bağlı olduğunu bilmektedir. Gerekli görüldüğü zaman dışarıdan alman proje danışmanlıklarının tam amacına ulaşması da yetişmiş ve donanımlı personele bağlıdır.

Çalıştığı firmaların muhasebe ve finans sistemlerini uluslararası standartlara taşımaları için hizmet veren ve bunu kurum misyonu olarak belirleyen şirketimiz, 2 temel başlık altında sizlere eğitim hizmetlerini sunmak kararlılığındadır.

1. Genel Katılıma Açık Eğitimler

Şirketimiz Bağımsız Denetim, İç Denetim, KGK ve SPK Mevzuatı, UFRS, vb. konularda da bilgi ve tecrübesini sizinle paylaşacaktır. Bu kategoride belirtilen tüm eğitimler, konusunda uzman kişiler tarafından sunulacaktır.

2. Şirketlere Özel Eğitimler

Mali tabloların uluslararası finansal raporlama standartları ile (UFRS) uyumlu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na göre dönüştürülmesi eğitiminin verilmesi. 

Sizden gelecek talepler doğrultusunda genel çerçevesi belli olan eğitimlerin öncelikle içerik analizini yaparak eksiksiz bir eğitim programı oluşturulması sağlanacaktır. Devamında ise, tespit edilen eğitim programı isterseniz ofisinizde ya da dilediğiniz bir eğitim salonunda sizlere sunulacaktır. 

Eğitim talepleriniz hakkında daha detaylı bilgi veya teklif almak için samden@samden.com.tr adresine mail atarak veya +90 0362-4314947, +90 362 435 14 69 no’lu telefonlardan ve +90 362 431 71 71 Fax numarasından bize ulaşabilirsiniz.