Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?

Öğrenmek istedikleriniz ile ilgili bizlerle iletişime geçin

Yetki Alanlarımız

SAMDEN ‘‘İN YETKİ ALANLARI

 T.C. KAMU GÖZETİMİ KURUMU YETKİ BELGESİ;

 Bağımsız Denetim Şirketimiz T.C. Kamu Gözetimi Kurumu nun 24.01.2013 tarih ve 0287 / 65445614-110.01.03 Sayılı yetkilendirme yazıları ile Bağımsız Denetime Tabi Şirketler arasına alınmış ve faaliyetine izin verilmiştir.

Tescil tarihi.25.02.2014 Sicil No. BDK/2014-080

  • T.C. BAŞBAKANLIK SPK YETKİ BELGESİ

Kuruluşumuz SPK Karar Organının 22.09.2006 tarih ve 42/1177 sayılı toplantısında alınan kararla ; 
Sermaye Piyasası Kanun'unun 22/d ve Kurulun 12.06.2006 tarih ,26196 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak belirli hükümleri yürürlüğe giren Seri:X, No:22 Sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğinin yürürlükteki 2'nci Kısmının 5'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınmıştır.

  • T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi

SAMDEN 07.06.2007 Tarihi itibariyle 5200 sayılı ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU' nun 18. Maddesine istinaden hazırlanan ve 25.09.2006 Tarih ve 25947 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ile TARIMSAL ÜRETİCİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN DENETLENMESİNE ilişkin yönetmelik hükümleri kapsamında Bakanlık tarafından BAĞIMSIZ MALİ DENETİM YAPMAKLA yetkilendirilmiştir.

  • Enerji Piyasası Denetleme Kurumu Denetleme Yetki Belgesi

03/10/2003 tarihli ve 25248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasasında Faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; Enerji Piyasasında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin nezdinde bağımsız denetim yapma yetkisi verilmesi 05/03/2009 tarihli ve 2008/66 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur.